^
សាការី
ព្រះអម្ចាស់​ត្រាស់​ហៅ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​អោយ​វិល​មក​រក​ព្រះអង្គ​វិញ
និមិត្តហេតុ​អស្ចារ្យ​អំពី​សេះ
និមិត្ត​ហេតុ​អស្ចារ្យ​អំពី​ស្នែង​បួន និង​ជាង​ដែក​បួន​នាក់
និមិត្តហេតុ​អស្ចារ្យ​អំពី​ខ្សែ​រង្វាស់
ព្រះអម្ចាស់​ហៅ​អ្នក​ជាប់​ជា​ឈ្លើយ​ត្រឡប់​មក​វិញ
និមិត្តហេតុ​អស្ចារ្យ​អំពី​លោក​មហា​បូជាចារ្យ
និមិត្តហេតុ​អំពី​ជើង​ចង្កៀង​មាស និង​អូលីវ​ពីរ​ដើម
និមិត្តហេតុ​អស្ចារ្យ​អំពី​ក្រាំង និង​ហិប
និមិត្តហេតុ​អស្ចារ្យ​អំពី​រទេះ​បួន
ព្រះបន្ទូល​ណែនាំ និង​ព្រះបន្ទូល​សន្យា ស្ដី​អំពី​ការ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ
ពិធី​តម​អាហារ
ព្រះអម្ចាស់​នឹង​ស្ដារ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម​ឡើង​វិញ
ព្រះអម្ចាស់​វិនិច្ឆ័យ​ទោស និង​សង្គ្រោះ​ប្រជាជាតិ​ជិត​ខាង​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះអម្ចាស់​សង្គ្រោះ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
មាន​តែ​ព្រះអម្ចាស់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​សង្គ្រោះ​អ៊ីស្រាអែល
ការ​វិនាស​របស់​មហា​អំណាច
គង្វាល​ពីរ​នាក់
ការ​រំដោះ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ពួក​គេ​កាន់​ទុក្ខ​ព្រះអង្គ​ដែល​គេ​បាន​ចាក់​ទម្លុះ
ព្រះបន្ទូល​ព្រមាន​ព្យាការី​ក្លែងក្លាយ​មួយ​ចំនួន
ដាវ​ប្រហារ​មេ​ដឹក​នាំ
ថ្ងៃ​របស់​ព្រះអម្ចាស់