^
រ៉ូម
សេចក្ដី​ផ្ដើម
លោក​ប៉ូល​មាន​បំណង​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​គ្រិស្ដបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​រ៉ូម
ទោស​របស់​មនុស្ស​លោក
ការ​វិនិច្ឆ័យ​ត្រឹម​ត្រូវ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
សាសន៍​យូដា និង​ក្រឹត្យវិន័យ
គ្មាន​មនុស្ស​ណា​ម្នាក់​សុចរិត​ទេ
ព្រះជាម្ចាស់​ប្រោស​អោយ​មនុស្ស​បាន​សុចរិត ដោយសារ​ជំនឿ​លើ​ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ
លោក​អប្រាហាំ​បាន​សុចរិត​ដោយសារ​ជំនឿ
លោក​អប្រាហាំ​បាន​ទទួល​ព្រះបន្ទូល​សន្យា​ដោយសារ​ជំនឿ
សន្តិភាព​ជា​មួយ​ព្រះជាម្ចាស់
លោក​អដាំ និង​ព្រះគ្រិស្ដ
ព្រះគុណ​នាំ​អោយ​អ្នក​ជឿ​រួច​ពី​ចំណង​អំពើ​បាប
គ្រិស្ដបរិស័ទ​ជា​អ្នក​បំរើ​របស់​សេចក្ដី​សុចរិត
គ្រិស្ដបរិស័ទ​រួច​ផុត​ពី​អំណាច​របស់​ក្រឹត្យវិន័យ
ក្រឹត្យវិន័យ​ពុំ​អាច​រំដោះ​មនុស្ស​អោយ​រួច​ពី​បាប​ឡើយ
មនុស្ស​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អំណាច​របស់​បាប
ជីវិត​រួម​ជា​មួយ​ព្រះវិញ្ញាណ
សិរីរុងរឿង​នៅ​បរលោក
ព្រះហឫទ័យ​ស្រឡាញ់​ដ៏​លើសលប់​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ជ្រើស​រើស​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះពិរោធ និង​ព្រះហឫទ័យ​អាណិត​អាសូរ
អ៊ីស្រាអែល និង​ដំណឹងល្អ
ការ​សង្គ្រោះ តាម​រយៈ​ជំនឿ​លើ​ព្រះអម្ចាស់
ព្រះជាម្ចាស់​ពុំ​បោះ​បង់​ចោល​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល​ឡើយ
ព្រះជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​សាសន៍​ដទៃ
ព្រះជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល
ជីវិត​ថ្មី​ស្រប​តាម​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះអម្ចាស់
ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់​អាជ្ញាធរ
ការ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក
ការ​រៀបចំ​ខ្លួន​រង់ចាំ​ទទួល​ព្រះអម្ចាស់
គ្រិស្ដបរិស័ទ​ត្រូវ​យល់​អធ្យាស្រ័យ​គ្នា
កុំ​ធ្វើ​អោយ​បង​ប្អូន​បាត់​បង់​ជំនឿ​ឡើយ
ត្រូវ​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ដទៃ​សប្បាយ​ចិត្ត
ដំណឹងល្អ​សំរាប់​ប្រជាជាតិ​ទាំង​អស់
សកម្មភាព និង​គំរោងការ​របស់​លោក​ប៉ូល
គំរោងការ​របស់​លោក​ប៉ូល​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ក្រុង​រ៉ូម
ពាក្យ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​ចុង​បញ្ចប់