^
ទំនុកតម្កើង
ភាគ​ទី​មួយ
សុភមង្គល​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ
ព្រះមហាក្សត្រ​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​ចាក់​ប្រេង​អភិសេក
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​នៅ​ពេល​មាន​សត្រូវ​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ
ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ ក្នុង​គ្រា​ដែល​ទ្រង់​រត់ ភៀស​ចេញ​ពី​សម្ដេច​អាប់​សាឡុម​ ជា​ព្រះរាជ​បុត្រ។
ព្រះជាម្ចាស់​ការពារ នៅ​ពេល​គេ​មួល​បង្កាច់
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ កំដរ​ដោយ​ក្រុម​តន្ត្រី​មាន​ខ្សែ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​សូម​ព្រះជាម្ចាស់​ការពារ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ កំដរ​ដោយ​ខ្លុយ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអង្គ​ទ្រង់​ព្រះពិរោធ​នឹង​ទូលបង្គំ តែ​សូម​កុំ​ដាក់​ទោស​ទូលបង្គំ​ឡើយ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ កំដរ​ដោយ​ក្រុម​តន្ត្រី​មាន​ខ្សែ និង​ពិណ​ប្រាំ​បី​ខ្សែ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអម្ចាស់​សូម​រក​យុត្តិធម៌​អោយ​ទូលបង្គំ​ផង!
ទំនួញ​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ ព្រះអង្គ​សូត្រ​ថ្វាយ​ព្រះជាម្ចាស់ នៅ​ពេល​មាន​រឿង​ជា​មួយ​មនុស្ស​ម្នាក់​ឈ្មោះ​គូស ក្នុង​កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន។
សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ និង​កិត្តិយស​របស់​មនុស្ស
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ សំរាប់​ពិណ​ពី​ក្រុង​កាថ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះសង្គ្រោះ​របស់​ជន​ក្រីក្រ និង​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​គេ​ជិះជាន់
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ តាម​លំនាំ​បទ​កូន​ប្រុស​ស្លាប់។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​សូម​ព្រះអម្ចាស់​រក​យុត្តិធម៌
ទូលបង្គំ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះអម្ចាស់
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអម្ចាស់​អើយ​សូម​ជួយ​ផង!
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង កំដរ​ដោយ​ពិណ​ប្រាំបី​ខ្សែ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អង្វរ​សូម​ព្រះអម្ចាស់​ជួយ​សង្គ្រោះ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
អ្នក​ជឿ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​ពាល
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
មនុស្ស​ដែល​ព្រះអម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​ដោយ​ទុក​ចិត្ត
កំណាព្យ​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ជន​ស្លូត​ត្រង់
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ​នៅ​ពេល​មាន​ជ័យជំនះ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ​ជា​អ្នក​បំរើ​របស់
លោក​ទាំង​មូល​ថ្លែង​ពី​សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
វិន័យ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​សុំ​ជ័យជំនះ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​ចំពោះ​ជ័យជំនះ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សំរែក​ទូលអង្វរ និង​ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ «ក្ដាន់​ញី​នៅ​ពេល​ថ្ងៃ​រះ»។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអម្ចាស់​ជា​គង្វាល​ខ្ញុំ
ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះមហាក្សត្រ​ដ៏​ឧត្ដម
ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សូម​ណែនាំ​ទូលបង្គំ​អោយ​ស្គាល់​មាគ៌ា​របស់​ព្រះអង្គ
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​របស់​មនុស្ស​សុចរិត
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអម្ចាស់​ជា​ពន្លឺ និង​ជា​ព្រះសង្គ្រោះ​របស់​ខ្ញុំ
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​នៅ​ពេល​មាន​ជំងឺ
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះសូរសៀង​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអង្គ​ប្រោស​ទូលបង្គំ​អោយ​ជា
ទំនុកតម្កើង។ បទ​សំរាប់​ច្រៀង​នៅ​ពេល​សម្ពោធ​ព្រះវិហារ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអម្ចាស់​អើយ​សូម​ធ្វើ​ជា​ថ្មដា និង​ជា​កំពែង​ការពារ​ទូលបង្គំ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សុភមង្គល​របស់​អ្នក​ដែល​ព្រះអម្ចាស់​អត់ទោស​អោយ
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ ពាក្យ​កាព្យ។
ចូរ​បន្លឺ​សំឡេង​តម្កើង​ព្រះអម្ចាស់​ដោយ​អំណរ!
ព្រះហឫទ័យ​សប្បុរស​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ នៅ​គ្រា​ដែល​ទ្រង់​ធ្វើ​ពុត​ជា​វិកលចរិត​នៅ​ចំពោះ​ព្រះភក្ត្រ​ស្ដេច​អប៊ីម៉ាឡេក ធ្វើ​អោយ​ស្ដេច​អប៊ីម៉ាឡេក​ដេញ​ព្រះអង្គ​ចេញ​ទៅ។
សូម​ជួយ​សង្គ្រោះ​ទូលបង្គំ​ជា​ប្រញាប់!
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
យើង​ខ្ញុំ​មក​ជ្រក​កោន​ក្រោម​ម្លប់​ព្រះបារមី​របស់​ព្រះអង្គ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ ជា​អ្នក​បំរើ
ចុង​បញ្ចប់​របស់​មនុស្ស​អាក្រក់ និង​មនុស្ស​ល្អ
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ឈឺ​ចុក​ចាប់
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ សំរាប់​ពិធី​រំលឹក។
ពាក្យ​សារភាព​របស់​មនុស្ស​ឈឺ​ចុក​ចាប់
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ សំរាប់​លោក​យេឌូថិន​។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ខ្ញុំ​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ព្រះអម្ចាស់
ទំនុក​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សូម​ប្រោស​ទូលបង្គំ​អោយ​ជា​ឡើង​វិញ​ផង
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ភាគ​ទី​ពីរ
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ជាប់​ជា​ឈ្លើយ​សឹក
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ កំណាព្យ​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។
ព្រះអម្ចាស់​អើយ សូម​តើន​ឡើង!
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ កំណាព្យ​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។
ចំរៀង​នៅ​ពេល​ព្រះរាជា​រៀប​អភិសេក
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ​ផ្កា​ម្លិះ។ កំណាព្យ​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។ ចំរៀង​ស្នេហា។
ព្រះជាម្ចាស់​គង់​ជា​មួយ​យើង
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ​ចំរៀង​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។ បទ​សំរាប់​នារី។
ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។
ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន ជា​បុរី​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
បទ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។
កុំ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ទ្រព្យសម្បត្តិ!
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។
ការ​ថ្វាយបង្គំ​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ
ទំនុក​របស់​លោក​អេសាភ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​សូម​ព្រះអម្ចាស់​លើកលែង​ទោស
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង​ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ នៅ​ពេល​ព្យាការី​ណាថាន​មក​គាល់​ស្ដេច​ដាវីឌ បន្ទាប់​ពី​ស្ដេច​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ផិត​ក្បត់​ជា​មួយ​នាង​បាតសេបា។
អ្នក​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះជាម្ចាស់ និង​អ្នក​ទុក​ចិត្ត​លើ​ទ្រព្យសម្បត្តិ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ នៅ​គ្រា​ដែល​លោក​ដូអេក ជា​ជន​ជាតិ​អេដុម ទៅ​ទូល​ស្ដេច​សូល​ថា ស្ដេច​ដាវីឌ​បាន​រត់​ទៅ​ជ្រក​កោន​នឹង​ស្ដេច​អហ៊ីម៉ាឡេក។
អ្នក​ជឿ​ព្រះជាម្ចាស់ និង​ពិភព​លោក​ដ៏​អាក្រក់
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ កំដរ​ដោយ​ខ្លុយ។ កំណាព្យ​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សូម​រក​យុត្តិធម៌​អោយ​ទូលបង្គំ​ផង
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ប្រគំ​ជា​មួយ​តន្ត្រី​ដែល​មាន​ខ្សែ។ កំណាព្យ​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ នៅ​ពេល​ដែល​ជន​ជាតិ​ស៊ីភ​មក​ទូល​ស្ដេច​សូល​ថា ស្ដេច​ដាវីឌ​នៅ​លាក់​ខ្លួន​ជា​មួយ​ពួក​គេ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​គេ​ក្បត់​ចិត្ត
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ប្រគំ​ជា​មួយ​តន្ត្រី​ដែល​មាន​ខ្សែ។ កំណាព្យ​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ខ្ញុំ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះជាម្ចាស់ តើ​មនុស្ស​អាច​ធ្វើ​អ្វី​ខ្ញុំ​កើត?
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ «ព្រាប​ស្ងៀម​ស្ងាត់​នៅ​ស្រុក​ឆ្ងាយ»។ បទ​ចំរៀង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ នៅ​គ្រា​ដែល​ជន​ជាតិ​ភីលីស្ទីន​ចាប់​ព្រះអង្គ​នៅ​ក្រុង​កាដ។
ទូលបង្គំ​មក​ជ្រក​កោន​ក្រោម​ម្លប់​ព្រះបារមី​របស់​ព្រះអង្គ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ «សូម​កុំ​បំផ្លាញ»។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ នៅ​គ្រា​ដែល​ទ្រង់​ភៀស​ព្រះអង្គ​ចេញ​ពី​ស្ដេច​សូល​ទៅ​ពួន​នៅ​រូង​ភ្នំ។
ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ចៅក្រម​នៅ​លើ​ផែនដី
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ «សូម​កុំ​បំផ្លាញ»។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សូម​រំដោះ​ទូលបង្គំ​អោយ​រួច​ពី​កណ្ដាប់​ដៃ​របស់​ខ្មាំង​សត្រូវ!
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ «សូម​កុំ​បំផ្លាញ»។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ នៅ​ពេល​ដែល​ស្ដេច​សូល​ចាត់​គេ​អោយ​ទៅ​ព័ទ្ធ​ដំណាក់​ស្ដេច​ដាវីឌ​ដើម្បី​ធ្វើ​គុត​ព្រះអង្គ។
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​របស់​ប្រជាជាតិ​ក្រោយ​ពេល​បរាជ័យ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ «ផ្កា​ម្លិះ​បន្ទាល់»។ បទ​ចំរៀង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ​សំរាប់​ប្រៀនប្រដៅ។ រំលឹក​ពី​គ្រា​ដែល​ព្រះអង្គ​ធ្វើ​សឹក​ជា​មួយ​ជន​ជាតិ​ស៊ីរី​នៅ​ស្រុក​មេសូប៉ូតាមា និង​ជន​ជាតិ​ស៊ីរី​នៅ​ស្រុក​សូបា ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​លោក​យ៉ូអាប់​វិល​មក​ពី​ច្បាំង​ឈ្នះ​ទ័ព​អេដុម​មួយ​ម៉ឺន​ពីរ​ពាន់​នាក់ នៅ​វាល​ទំនាប​អំបិល។
ទូលបង្គំ​ចូល​ចិត្ត​រស់​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​របស់​ព្រះអង្គ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ប្រគំ​ជា​មួយ​តន្ត្រី​ដែល​មាន​ខ្សែ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
នៅ​ជិត​ព្រះអង្គ​ខ្ញុំ​មាន​សេចក្ដី​សុខសាន្ត
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ សំរាប់​លោក​យេឌូថិន​។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះហឫទ័យ​មេត្តា​ករុណា​របស់​ព្រះអង្គ ប្រសើរ​លើស​ជីវិត​ទៅ​ទៀត
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ នៅ​គ្រា​ដែល​ទ្រង់​គង់​នៅ​វាល​រហោស្ថាន​ស្រុក​យូដា​។
ព្រះអម្ចាស់​ដាក់​ទោស​មនុស្ស​ពោល​ពាក្យ​ទុច្ចរិត
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះជាម្ចាស់​អើយ យើង​ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។
ព្រះជាម្ចាស់​បាន​រំដោះ​យើង
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។ ទំនុកតម្កើង។
សូម​អោយ​ប្រជាជន​ទាំងឡាយ​នាំ​គ្នា​លើក​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ប្រគំ​ជា​មួយ​តូរ្យតន្ត្រី​ដែល​មាន​ខ្សែ។ ទំនុកតម្កើង។ ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។
បទ​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់​ដ៏​មាន​ជ័យជំនះ
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។
ទូលបង្គំ​ស្រឡាញ់​ព្រះដំណាក់​របស់​ព្រះអង្គ​ណាស់
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ «ផ្កា​ម្លិះ»។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអម្ចាស់​អើយ សូម​យាង​មក​សង្គ្រោះ​ទូលបង្គំ
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ សំរាប់​ពិធី​រំលឹក។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ចាស់​ជរា
សូម​ព្រះជាម្ចាស់​ប្រទាន​ពរ​ដល់​ព្រះមហាក្សត្រ
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​សាឡូម៉ូន។
ភាគ​ទី​បី
សេចក្ដី​សុចរិត​តែងតែ​មាន​ជ័យជំនះ
ទំនុកតម្កើង​របស់​លោក​អេសាភ។
ព្រះអម្ចាស់​អើយ សូម​កុំ​ទុក​អោយ​សត្រូវ​ប្រមាថ​ព្រះអង្គ​ឡើយ!
កំណាព្យ​របស់​លោក​អេសាភ។
ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ចៅក្រម
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ «សូម​កុំ​បំផ្លាញ»។ ទំនុក​របស់​លោក​អេសាភ។ ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។
ពី​ភ្នំ​ស៊ីយ៉ូន ព្រះជាម្ចាស់​ពន្លត់​ភ្លើង​សង្គ្រាម
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ប្រគំ​ជា​មួយ​តន្ត្រី​ដែល​មាន​ខ្សែ។ ទំនុក​របស់​លោក​អេសាភ។ ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។
ពេល​មាន​ទុក្ខ ទូលបង្គំ​នឹក​ឃើញ​ពី​ការ​អស្ចារ្យ​របស់​ព្រះអង្គ​កាល​ពី​ជំនាន់​ដើម
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ សំរាប់​លោក​យេឌូថិន។ ទំនុក​របស់​លោក​អេសាភ។
អតីតកាល​ជា​មេ​រៀន​ដែល​យើង​ត្រូវ​ចង​ចាំ​ទុក
កំណាព្យ​របស់​លោក​អេសាភ។
ឱ​ព្រះអម្ចាស់​អើយ សូម​យាង​មក​ជួយ​សង្គ្រោះ​យើង​ខ្ញុំ​ផង!
ទំនុក​របស់​លោក​អេសាភ។
ឱ​ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះ​នៃ​ពិភព​ទាំង​មូល​អើយ សូម​នាំ​យើង​ខ្ញុំ​មក​វិញ!
បទ​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ បទ«ផ្កា​ម្លិះ»។ សក្ខីភាព។ ទំនុកតម្កើង​របស់​លោក​អេសាភ។
ប្រជារាស្ត្រ​របស់​យើង​អើយ ចូរ​ស្ដាប់​សេចក្ដី​ដែល​យើង​រំលឹក​ដាស់តឿន​អ្នក
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ សំរាប់​ពិណ​ពី​ស្រុក​កាថ។ ទំនុក​របស់​លោក​អេសាភ។
ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ចៅក្រម​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត
ទំនុកតម្កើង​របស់​លោក​អេសាភ។
ឱ​ព្រះជាម្ចាស់​អើយ សូម​កុំ​នៅ​សំងំ​ស្ងៀម​ឡើយ!
ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។ ទំនុកតម្កើង​របស់​លោក​អេសាភ។
ទូលបង្គំ​ស្រឡាញ់​ព្រះដំណាក់​របស់​ព្រះអង្គ​ណាស់!
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ សំរាប់​ពិណ​ពី​ស្រុក​កាថ។ ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។
ឱ​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ព្រះសង្គ្រោះ​នៃ​យើង​ខ្ញុំ​អើយ សូម​ពង្រឹង​យើង​ខ្ញុំ​ឡើង​វិញ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។
សូម​ថែរក្សា​ជីវិត​ទូលបង្គំ​ផង!
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន ជា​ប្រភព​នៃ​ព្រះពរ​របស់​យើង
ទំនុកតម្កើង​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។ ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។
សេចក្ដី​ស្លាប់​បាន​ខិត​មក​ជិត​ទូលបង្គំ​ហើយ
ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។ ទំនុកតម្កើង​របស់​កូន​ចៅ​លោក​កូរេ។ ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ចាប់​ផ្ដើម​ជា​មួយ​ខ្លុយ។ កំណាព្យ​របស់​លោក​ហេម៉ាន់​ជា​អ្នក​ស្រុក​អេសរ៉ាគីត។
ខ្ញុំ​នឹង​ប្រកាស​អំពី​ព្រះហឫទ័យ​ស្មោះស្ម័គ្រ​របស់​ព្រះអង្គ
កំណាព្យ​របស់​លោក​អេថាន ជា​អ្នក​ស្រុក​អេសរ៉ាគីត។
ភាគ​ទី​បួន
មនុស្ស​លោក​តែងតែ​ស្លាប់ តែ​ព្រះជាម្ចាស់​គង់​នៅ​រហូត
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​លោក​ម៉ូសេ ជា​អ្នក​បំរើ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។
នៅ​ក្រោម​ម្លប់​បារមី​ព្រះ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត
ទូលបង្គំ​សប្បាយ​ចិត្ត​នឹង​កិច្ចការ​ដែល​ព្រះអង្គ​ធ្វើ
ទំនុកតម្កើង។ ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់​នៅ​ថ្ងៃ​សប្ប័ទ*
ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះមហាក្សត្រ
សូម​ព្រះអង្គ​សំដែង​ឫទ្ធិបារមី​ដើម្បី​សងសឹក
ចូរ​យើង​នាំ​គ្នា​លើក​តម្កើង​ព្រះអម្ចាស់!
ចូរ​ច្រៀង​បទ​ថ្មី​ថ្វាយ​ព្រះអម្ចាស់!
ព្រះអម្ចាស់​គ្រង​រាជ្យ
ព្រះអម្ចាស់​យាង​មក​ជំនុំជំរះ​ផែនដី
ទំនុកតម្កើង។
ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះអង្គ​ជា​ព្រះ​ដ៏វិសុទ្ធ
ចូរ​គោរព​បំរើ​ព្រះអម្ចាស់​ដោយ​ចិត្ត​រីករាយ
ទំនុកតម្កើង​សំរាប់​ពិធី​ថ្វាយ​តង្វាយ​អរ​ព្រះគុណ។
ពាក្យ​សន្យា​របស់​ព្រះរាជា
ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
នៅ​ពេល​ទូលបង្គំ​មាន​អាសន្ន សូម​កុំ​លាក់​ព្រះភក្ត្រ​ឡើយ!
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ជន​ទុគ៌ត នៅ​ពេល​អស់​សង្ឃឹម គេ​ចូល​មក​ទូលអង្វរ
ខ្ញុំ​សូម​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះនាម​ដ៏វិសុទ្ធ​របស់​ព្រះអង្គ​អស់​ពី​ដួង​ចិត្ត!
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
អស់​មួយ​ជីវិត ខ្ញុំ​ច្រៀង​តម្កើង​ព្រះអម្ចាស់!
ព្រះហឫទ័យ​ស្មោះស្ម័គ្រ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ព្រះអម្ចាស់​មាន​ព្រះហឫទ័យ​ស្មោះស្ម័គ្រ​ជានិច្ច
ភាគ​ទី​ប្រាំ
ចូរ​លើក​តម្កើង​ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះសង្គ្រោះ
ខ្ញុំ​ដាស់​ព្រះអាទិត្យ​អោយ​រះ​ឡើង
បទ​ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់។ ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សូម​អោយ​អស់​អ្នក​ដែល​ចោទ​ប្រកាន់​ទូលបង្គំ​ត្រូវ​អាម៉ាស់​មុខ
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះករុណា​ជា​បូជាចារ្យ​អស់កល្ប​ត​រៀង​ទៅ
ទំនុកតម្កើង​ពី​សៀវភៅ​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ស្នា​ព្រះហស្ដ​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
មនុស្ស​ល្អ​មិន​ដែល​រង្គើ​ទេ
ព្រះអង្គ​លើក​មនុស្ស​ទន់​ខ្សោយ​ឡើង
ពេល​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ចាក​ចេញ​ពី​ស្រុក​អេស៊ីប
ព្រះអម្ចាស់​នឹង​ប្រទាន​ពរ​អោយ​អ្នក​រាល់​គ្នា
ព្រះអង្គ​បាន​រំដោះ​ទូលបង្គំ​អោយ​រួច​ពី​ស្លាប់
ពាក្យ​សរសើរ​តម្កើង​សកល
ព្រះហឫទ័យ​មេត្តា​ករុណា​របស់​ព្រះអង្គ​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ​រហូត​ត​ទៅ
ក្រឹត្យវិន័យ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ខ្ញុំ​បាន​រស់​នៅ​ជា​មួយ​អស់​អ្នក​ដែល​មិន​ចូល​ចិត្ត​សន្តិភាព
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
តើ​មាន​នរណា​ជួយ​ខ្ញុំ​ឬ​ទេ?
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
សូម​ព្រះអម្ចាស់​ប្រទាន​សន្តិភាព​មក​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ទូលបង្គំ​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ព្រះអង្គ
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ព្រះអម្ចាស់​នៅ​ខាង​យើង
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សូម​សំដែង​ព្រះហឫទ័យ​សប្បុរស ចំពោះ​អស់​អ្នក​ដែល​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ព្រះអម្ចាស់​បាន​ធ្វើ​កិច្ចការ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​នាំ​អោយ​យើង​មាន​អំណរ​សប្បាយ
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ប្រសិន​បើ​ព្រះអម្ចាស់​មិន​សង់​ផ្ទះ
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​សាឡូម៉ូន។
សុភមង្គល​របស់​អ្នក​គោរព​កោត​ខ្លាច​ព្រះអម្ចាស់
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ពួក​គេ​នាំ​គ្នា​ភ្ជួរ​រាស់​នៅ​លើ​ខ្នង​ខ្ញុំ
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ពី​ក្នុង​រណ្ដៅ​ដ៏​ជ្រៅ ទូលបង្គំ​ស្រែក​អង្វរ​ព្រះអង្គ
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ទូលបង្គំ​មាន​ចិត្ត​ស្ងប់
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន​ជា​ព្រះដំណាក់​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ជា​វាំង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ពេល​បង​ប្អូន​នៅ​រស់​ជុំ​គ្នា
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ចូរ​លើក​ដៃ​ប្រណម្យ​ទៅ​រក​ទីសក្ការៈ
បទ​ចំរៀង​សំរាប់​ឡើង​ទៅ​ព្រះវិហារ។
ខ្ញុំ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះ​ដ៏​ឧត្ដុង្គឧត្ដម
ព្រះហឫទ័យ​មេត្តាករុណា​របស់​ព្រះអង្គ នៅ​ស្ថិតស្ថេរ​រហូត​ត​ទៅ!
យើង​ស្រណោះ​ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន
ទូលបង្គំ​សូម​លើក​តម្កើង​ព្រះអង្គ​យ៉ាង​អស់​ពី​ចិត្ត
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអង្គ​ស្គាល់​ទូលបង្គំ​យ៉ាង​ច្បាស់
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​គេ​មួល​បង្កាច់
ទំនុក​ពី​សៀវភៅ​របស់​គ្រូ​ចំរៀង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
សូម​រក្សា​មាត់​ទូលបង្គំ
ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
មាន​តែ​ព្រះអង្គ​ទេ​ដែល​ជា​ទី​ជំរក​របស់​ទូលបង្គំ
កំណាព្យ​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។ រំលឹក​ពី​គ្រា​ដែល​ស្ដេច​គង់​នៅ​តាម​រូង​ភ្នំ។ ពាក្យ​អធិស្ឋាន។
សូម​កុំ​ប្រកាន់​ទោស​ទូលបង្គំ​ឡើយ
ទំនុកតម្កើង​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ព្រះរាជា
ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះរាជ្យ​របស់​ព្រះអង្គ​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ​អស់កល្ប​ជានិច្ច
ពាក្យ​សរសើរ​តម្កើង។ ទំនុក​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ។
ព្រះអម្ចាស់​ការពារ​អ្នក​ទន់​ខ្សោយ
ព្រះអម្ចាស់​សំដែង​ឫទ្ធានុភាព​តាម​រយៈ​ធម្មជាតិ
ចូរ​អោយ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះនាម​ព្រះអម្ចាស់
កិត្តិយស​ដ៏​រុងរឿង​របស់​ប្រជាជន​ដែល​ស្មោះ​ត្រង់​នឹង​ព្រះអង្គ
ចូរ​អោយ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​ដង្ហើម​ចេញ​ចូល សរសើរ​តម្កើង​ព្រះអម្ចាស់!