^
យ៉ូស្វេ
ការ​ដណ្ដើម​យក​ស្រុក​កាណាន
លោក​យ៉ូស្វេ​បន្ត​មុខងារ​ពី​លោក​ម៉ូសេ
ការ​រៀបចំ​មុន​នឹង​ឆ្លង​ទន្លេ​យ័រដាន់
លោក​យ៉ូស្វេ​ចាត់​អ្នក​ស៊ើបការណ៍​ទៅ​ក្រុង​យេរីខូ
ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​យ័រដាន់
ស្ដូប​ថ្ម​ទាំង​ដប់ពីរ
ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ទទួល​ពិធី​កាត់​ស្បែក​នៅ​គីលកាល់
បុណ្យ​ចម្លង​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​ស្រុក​កាណាន
មេទ័ព​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​វាយ​យក​ក្រុង​យេរីខូ
លោក​យ៉ូស្វេ​ទុក​ជីវិត​នាង​រ៉ាហាប
បទ​ល្មើស​របស់​លោក​អេកាន
ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​វាយ​ដណ្ដើម​យក​ទីក្រុង​អៃ
លោក​យ៉ូស្វេ​សង់​អាសនៈ​នៅ​លើ​ភ្នំ​អេបាល
កលល្បិច​របស់​អ្នក​ស្រុក​គីបៀន
ជ័យជំនះ​លើ​ស្ដេច​របស់​ជន​ជាតិ​អាម៉ូរី
លោក​យ៉ូស្វេ​ចាប់​បាន​ស្ដេច​ជន​ជាតិ​អាម៉ូរី​ទាំង​ប្រាំ​អង្គ
លោក​យ៉ូស្វេ​ដណ្ដើម​យក​ក្រុង​នានា​នៅ​ទិស​ខាង​ត្បូង
សមរភូមិ​នៅ​ត្រង់​ជ្រោះ​មេរ៉ូម
លោក​យ៉ូស្វេ​វាយ​យក​ក្រុង​ហាសោរ
សមរភូមិ​ចុង​ក្រោយ
ស្ដេច​ដែល​បរាជ័យ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
ការ​បែង​ចែក​ទឹក​ដី
ទឹក​ដី​ដែល​ត្រូវ​វាយ​យក​បន្ត​ទៀត
ការ​បែង​ចែក​ទឹក​ដី​នៅ​ខាង​កើត​ទន្លេ​យ័រដាន់
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​រូបេន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​កាដ
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ម៉ាណាសេ​ខាង​កើត
ការ​បែង​ចែក​ទឹក​ដី​ខាង​លិច​ទន្លេ​យ័រដាន់
លោក​កាលែប​ទទួល​ទឹក​ដី​ហេប្រូន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​យូដា
លោក​កាលែប​វាយ​យក​ក្រុង​ហេប្រូន និង​ក្រុង​ដេបៀរ
ស្រុក​ភូមិ​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​យូដា
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអ៊ីម
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ម៉ាណាសេ​ខាង​លិច
កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអ៊ីម និង​ម៉ាណាសេ​ខាង​លិច ទាមទារ​ទឹក​ដី​ថែម​ទៀត
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ប្រាំពីរ​ទៀត
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ស៊ីម្មាន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​សាប់យូឡូន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​អ៊ីសាខារ
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​អេស៊ើរ
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ណែបថាលី
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ដាន់
ចំណែក​មត៌ក​របស់​លោក​យ៉ូស្វេ
ក្រុង​ជំរក
ក្រុង​ទាំងឡាយ​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​លេវី
ដំណាក់​កាល​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ជីវិត​របស់​លោក​យ៉ូស្វេ
កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ខាង​កើត​ទន្លេ​យ័រដាន់​វិល​ត្រឡប់ ទៅ​កាន់​ទឹក​ដី​របស់​គេ​វិញ
កុលសម្ព័ន្ធ​ខាង​កើត​សង់​អាសនៈ​មួយ​ក្បែរ​ទន្លេ​យ័រដាន់
បណ្ដាំ​របស់​លោក​យ៉ូស្វេ
សម្ពន្ធមេត្រី​នៅ​ស៊ីគែម
លោក​យ៉ូស្វេ​ទទួល​មរណភាព