^
ចៅហ្វាយ
បុរេកថា
ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ចូល​ទៅ​កាន់​ទឹក​ដី​កាណាន
ព្រះអម្ចាស់​ស្ដី​បន្ទោស​ប្រជារាស្ត្រ​របស់​ព្រះអង្គ
លោក​យ៉ូស្វេ​ទទួល​មរណភាព
ប្រជាជន​អ៊ីស្រាអែល​បោះ​បង់​ចោល​ព្រះអម្ចាស់
ចៅហ្វាយ​ដប់ពីរ​រូប
លោក​អូធ្នាល
លោក​អេហ៊ូដ
លោក​សាំកើរ
លោក​ស្រី​ដេបូរ៉ា និង​លោក​បារ៉ាក់
ទំនុកតម្កើង​របស់​លោក​ស្រី​ដេបូរ៉ា និង​លោក​បារ៉ាក់
ជន​ជាតិ​ម៉ាឌាន​សង្កត់សង្កិន​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះជាម្ចាស់​ចាត់​លោក​គេឌាន​អោយ​សង្គ្រោះ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
លោក​គេឌាន​បំផ្លាញ​អាសនៈ​របស់​ព្រះ​បាល
លោក​គេឌាន​ទូល​សូម​ទី​សំគាល់​ពី​ព្រះជាម្ចាស់
ជ័យជំនះ​របស់​លោក​គេឌាន​លើ​ជន​ជាតិ​ម៉ាឌាន
កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអ៊ីម​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត
លោក​គេឌាន​នៅ​ខាង​កើត​ទន្លេ​យ័រដាន់
លោក​គេឌាន​បដិសេធ​មិន​ព្រម​គ្រង​រាជ្យ
អប៊ីម៉ាឡេក​តាំង​ខ្លួន​ជា​ស្ដេច​នៅ​ស៊ីគែម
ពាក្យ​ប្រស្នា​របស់​លោក​យ៉ូថាម
បណ្ដាជន​នៅ​ស៊ីគែម​ប្រឆាំង​នឹង​អប៊ីម៉ាឡេក
លោក​ថូឡា និង​លោក​យ៉ាអៀរ
ជន​ជាតិ​អាំម៉ូន​វាយ​ប្រហារ​អ៊ីស្រាអែល
លោក​យែបថា​ឡើង​ធ្វើ​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​លើ​អ៊ីស្រាអែល
ពាក្យ​សន្យា​របស់​លោក​យែបថា
កូន​ស្រី​លោក​យែបថា
ទំនាស់​រវាង​កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអ៊ីម និង​លោក​យែបថា
លោក​អ៊ីបសាន លោក​អេឡូន និង​លោក​អាប់ដូន
កំណើត​របស់​លោក​សាំសុន
អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​សាំសុន
លោក​សាំសុន​ចោទ​ប្រស្នា​ដល់​ពួក​ភីលីស្ទីន
ការ​សងសឹក​របស់​លោក​សាំសុន
លោក​សាំសុន​ប្រើ​ថ្គាម​លា​ជា​អាវុធ​ប្រហារ​ជន​ជាតិ​ភីលីស្ទីន
លោក​សាំសុន​នៅ​ក្រុង​កាសា
នាង​ដេលីឡា​ក្បត់​លោក​សាំសុន
ការ​សងសឹក​ចុង​ក្រោយ និង​មរណភាព​របស់​លោក​សាំសុន
ភាព​អនាធិបតេយ្យ​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
កន្លែង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​របស់​លោក​មីកា
ជន​ជាតិ​ដាន់​ប្ដូរ​ទឹក​ដី
កុលសម្ព័ន្ធ​ដាន់​នៅ​ក្រុង​ឡាអ៊ីស
បទឧក្រិដ្ឋ​របស់​ពួក​បេនយ៉ាមីន​នៅ​ក្រុង​គីបៀរ
ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ធ្វើ​ទោស​កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន
ការ​កកើត​ឡើង​វិញ​នៃ​កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន