^
ហូសេ
អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​លោក​ហូសេ
ថ្ងៃ​ដែល​អ៊ីស្រាអែល​បាន​រុងរឿង​ឡើង​វិញ
ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ប្រៀប​បាន​នឹង​ភរិយា​ក្បត់​ចិត្ត
លោក​ហូសេ​ជានា​ជា​មួយ​ភរិយា​វិញ
ព្រះអម្ចាស់​ចោទ​ប្រកាន់​ប្រជារាស្ត្រ​របស់​ព្រះអង្គ
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​បូជាចារ្យ
សង្គ្រាម​ផ្ទៃ​ក្នុង​រវាង​អ៊ីស្រាអែល និង​យូដា
ប្រជាជន​ពិត​ជា​វិល​មក​រក​ព្រះអម្ចាស់​មែន​ឬ?
អ៊ីស្រាអែល​មាន​ទោស ព្រោះ​តែ​គោរព​ព្រះ​ក្លែងក្លាយ
ប្រជាជន​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​បាត់​បង់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់
ការ​វិនាស​របស់​អាណាចក្រ​អ៊ីស្រាអែល
ការ​រមិលគុណ​របស់​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
ទោស​របស់​កូន​ចៅ​លោក​យ៉ាកុប
ការ​វិនាស​របស់​ប្រជាជន​ដែល​បះបោរ​ប្រឆាំង​នឹង​ព្រះអម្ចាស់
ព្រះបន្ទូល​សន្យា