^
លោកុប្បត្តិ
ដើម​កំណើត​ពិភព​លោក និង​ដើម​កំណើត​មនុស្ស​លោក
កំណើត​ពិភព​លោក
មនុស្ស​ដើម​ដំបូង​បង្អស់
បុរស និង​ស្ត្រី នៅ​ក្នុង​សួន​អេដែន
លោក​កាអ៊ីន និង​លោក​អេបិល
ពូជពង្ស​របស់​លោក​កាអ៊ីន
បញ្ជី​រាយ​នាម​បុព្វបុរស ពី​លោក​អដាំ​ដល់​លោក​ណូអេ
ទឹក​ជំនន់​ធំ
ព្រះជាម្ចាស់​សំរេច​ដាក់​ទោស​មនុស្ស​លោក
ព្រះជាម្ចាស់​រក្សា​ទុក​ក្រុម​គ្រួសារ​លោក​ណូអេ
លោក​ណូអេ​ចូល​ក្នុង​ទូក​ធំ
លោក​ណូអេ​ចេញ​ពី​ទូក​ធំ
ព្រះជាម្ចាស់​ចង​សម្ពន្ធមេត្រី​ជា​មួយ​លោក​ណូអេ
មនុស្ស​លោក​ពី​ជំនាន់​លោក​ណូអេ រហូត​ដល់​ជំនាន់​លោក​អប្រាហាំ
លោក​ណូអេ និង​កូន​ប្រុស​ទាំង​បី​របស់​លោក
ពូជពង្ស​របស់​លោក​ណូអេ
ប្រាសាទ​នៅ​ក្រុង​បាបិល
បញ្ជី​រាយ​នាម​បុព្វបុរស​របស់​លោក​អប្រាហាំ
ប្រវត្តិ​របស់​លោក​អប្រាហាំ
ព្រះអម្ចាស់​ត្រាស់​ហៅ​លោក​អាប់រ៉ាម
លោក​អាប់រ៉ាម​នៅ​ស្រុក​កាណាន
លោក​អាប់រ៉ាម​ទៅ​ស្នាក់​នៅ​ស្រុក​អេស៊ីប
លោក​ឡុត​បែក​ចេញ​ពី​លោក​អាប់រ៉ាម
ព្រះបន្ទូល​សន្យា​របស់​ព្រះអម្ចាស់
លោក​អាប់រ៉ាម​ច្បាំង​ឈ្នះ​ស្ដេច​ជា​ច្រើន
លោក​អាប់រ៉ាម និង​ស្ដេច​ម៉ិលគីស្សាដែក
ព្រះជាម្ចាស់​ចង​សម្ពន្ធមេត្រី​ជា​មួយ​លោក​អាប់រ៉ាម
កំណើត​អ៊ីស្មាអែល
សញ្ញា​សំគាល់​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី
ព្រះជាម្ចាស់​យាង​មក​អោយ​លោក​អប្រាហាំ​ឃើញ​សា​ជា​ថ្មី នៅ​ដើម​ជ្រៃ​លោក​តា​ម៉ាមរ៉េ
លោក​អប្រាហាំ​ទូលអង្វរ​អោយ​ក្រុង​សូដុម
លោក​ឡុត​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ក្រុង​សូដុម
លោក​ឡុត និង​កូន​ស្រី​ទាំង​ពីរ​របស់​គាត់ ដើម​កំណើត​របស់​ជន​ជាតិ​ម៉ូអាប់ និង​ជន​ជាតិ​អាំម៉ូន
លោក​អប្រាហាំ និង​ស្ដេច​អប៊ីម៉ាឡិច
កំណើត​របស់​អ៊ីសាក
នាង​ហាការ និង​អ៊ីស្មាអែល នៅ​វាល​រហោស្ថាន
លោក​អប្រាហាំ​ចង​សម្ពន្ធមេត្រី​ជា​មួយ​ព្រះបាទ​អប៊ីម៉ាឡិច
លោក​អប្រាហាំ​សុខ​ចិត្ត​បូជា​កូន​ថ្វាយ​ព្រះអម្ចាស់
ផ្នូរ​របស់​លោក​ស្រី​សារ៉ា
អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​លោក​អ៊ីសាក
លោក​អប្រាហាំ​ទទួល​មរណភាព ពូជពង្ស​ឯ​ទៀតៗ​របស់​លោក​អប្រាហាំ
ប្រវត្តិ​របស់​លោក​យ៉ាកុប
អេសាវ និង​យ៉ាកុប
លោក​អ៊ីសាក និង​ព្រះបាទ​អប៊ីម៉ាឡិច
លោក​អ៊ីសាក​ចង​សម្ពន្ធមេត្រី​ជា​មួយ​ស្ដេច​អប៊ីម៉ាឡិច
លោក​យ៉ាកុប​លួច​យក​ពរ​របស់​លោក​អេសាវ
លោក​យ៉ាកុប​ទៅ​នៅ​ជា​មួយ​លោក​ឡាបាន់
សុបិន​និមិត្ត​របស់​លោក​យ៉ាកុប
លោក​យ៉ាកុប​ជួប​នឹង​នាង​រ៉ាជែល
លោក​យ៉ាកុប​រៀបការ​ជា​មួយ​នាង​លេអា និង​នាង​រ៉ាជែល
កូន​ចៅ​របស់​លោក​យ៉ាកុប
លោក​យ៉ាកុប និង​លោក​ឡាបាន់
លោក​យ៉ាកុប​រត់​ទៅ​ស្រុក​កាណាន​វិញ
សន្ធិសញ្ញា​រវាង​លោក​ឡាបាន់ និង​លោក​យ៉ាកុប
លោក​យ៉ាកុប​រៀបចំ​ខ្លួន​ជួប​លោក​អេសាវ
លោក​យ៉ាកុប​បោកចំបាប់​ជា​មួយ​ព្រះជាម្ចាស់
លោក​យ៉ាកុប និង​លោក​អេសាវ​ជា​នា​គ្នា​វិញ
លោក​យ៉ាកុប​តាំង​ទី​លំនៅ​នៅ​ជិត​ស៊ីគែម
ស៊ីម្មាន និង​លេវី សងសឹក​ជំនួស​នាង​ឌីណា​ជា​ប្អូន​ស្រី
លោក​យ៉ាកុប​ចាក​ចេញ​ពី​ស៊ី​គែម​ទៅ​បេតអែល
កំណើត​របស់​បេនយ៉ាមីន លោក​ស្រី​រ៉ាជែល​ទទួល​មរណភាព
លោក​អេសាវ​តាំង​ទី​លំនៅ​នៅ​ស្រុក​អេដុម
ពូជពង្ស​របស់​លោក​អេសាវ
ប្រវត្តិ​របស់​លោក​យ៉ូសែប
សុបិន​របស់​លោក​យ៉ូសែប
លោក​យ៉ូសែប​ត្រូវ​គេ​ចាប់​យក​ទៅ​លក់
លោក​យូដា និង​នាង​តាម៉ារ
លោក​យ៉ូសែប​នៅ​ស្រុក​អេស៊ីប
លោក​យ៉ូសែប​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ
លោក​យ៉ូសែប​កាត់​សប្តិ​អោយ​អ្នក​ទោស​ពីរ​នាក់
សុបិន​របស់​ព្រះចៅ​ផារ៉ោន
ព្រះចៅ​ផារ៉ោន​តែងតាំង​លោក​យ៉ូសែប​អោយ​គ្រប់គ្រង​លើ​ស្រុក​អេស៊ីប
លោក​យ៉ាកុប​ចាត់​កូន​អោយ​ទៅ​ស្រុក​អេស៊ីប
លោក​បេនយ៉ាមីន​ទៅ​ស្រុក​អេស៊ីប​ជា​មួយ​បងៗ
លោក​យ៉ូសែប​ជួប​បង​ប្អូន​ជា​លើក​ទី​ពីរ
លោក​យ៉ូសែប​ល​មើល​ចិត្ត​បងៗ
លោក​យូដា​អង្វរករ​អោយ​លោក​បេនយ៉ាមីន
លោក​យ៉ូសែប​បង្ហាញ​ខ្លួន​អោយ​បង​ប្អូន​ស្គាល់
លោក​យ៉ាកុប​ទៅ​នៅ​ប្រទេស​អេស៊ីប
លោក​យ៉ាកុប​នៅ​ស្រុក​អេស៊ីប
លោក​យ៉ូសែប​គ្រប់គ្រង​ស្រុក​អេស៊ីប​ក្នុង​ពេល​ទុរ្ភិក្ស
បណ្ដាំ​ចុង​ក្រោយ​របស់​លោក​យ៉ាកុប
លោក​យ៉ាកុប​អោយ​ពរ​កូន​របស់​លោក​យ៉ូសែប
លោក​យ៉ាកុប​អោយ​ពរ​កូនៗ​ទាំង​ដប់ពីរ​នាក់
លោក​យ៉ាកុប​ទទួល​មរណភាព
ពិធី​បញ្ចុះ​សព​របស់​លោក​យ៉ាកុប
លោក​យ៉ូសែប​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បងៗ​កុំ​អោយ​បារម្ភ
លោក​យ៉ូសែប​ទទួល​មរណភាព