លិខិត​របស់​លោក​ប៉ូល​ផ្ញើ​ជូន
គ្រិស្ដ​បរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​កូឡូស
សេចក្ដី​ផ្ដើម
(លូកា ៣:២៣-៣៨)
១ ខ្ញុំ ប៉ូល ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​តែងតាំង​ជា​សាវ័ក​របស់​ព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ និង​លោក​ធីម៉ូថេ ២ សូម​ជំរាប​មក​ប្រជារាស្ត្រ​ដ៏វិសុទ្ធ* និង​បង​ប្អូន​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះគ្រិស្ដ នៅ​ក្រុង​កូឡូស។ សូម​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ព្រះបិតា​របស់​យើង ប្រទាន​ព្រះគុណ និង​សេចក្ដី​សុខសាន្ត​ដល់​បង​ប្អូន។
ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ និង​ពាក្យ​ទូលអង្វរ​របស់​លោក​ប៉ូល
៣ យើង​សូម​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ព្រះបិតា​របស់​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ* ជាអម្ចាស់​នៃ​យើង​ជានិច្ច គ្រប់​ពេល​ដែល​យើង​អធិស្ឋាន*​អោយ​បង​ប្អូន ៤ ដ្បិត​យើង​បាន​ឮ​គេ​និយាយ​អំពី​ជំនឿ​របស់​បង​ប្អូន​លើ​ព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ និង​អំពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​បង​ប្អូន ចំពោះ​ប្រជាជន​ដ៏វិសុទ្ធ*​ទាំង​អស់ ៥ ព្រោះ​តែ​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ដែល​ព្រះអង្គ​បម្រុង​ទុក​សំរាប់​បង​ប្អូន​នៅ​ស្ថាន​បរមសុខ*។ បង​ប្អូន​បាន​ស្គាល់​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​នេះ ដោយសារ​ព្រះបន្ទូល​នៃ​សេចក្ដី​ពិត គឺ​ដំណឹងល្អ* ៦ ដែល​បាន​មក​ដល់​បង​ប្អូន។ ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ដែល​បង​ប្អូន​បាន​ទទួល និង​បាន​ស្គាល់​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ ស្រប​តាម​សេចក្ដី​ពិត​នោះ​មក ដំណឹងល្អ​នេះ​បាន​បង្កើត​ផល និង​ចំរើន​ឡើង​ក្នុង​ចំណោម​បង​ប្អូន ដូច​នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​ដែរ។ ៧ បង​ប្អូន​បាន​ទទួល​ការ​អប់រំ​នេះ ពី​សំណាក់​លោក​អេប៉ាប្រាស​ដ៏​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​ដែល​រួម​ការងារ​ជា​មួយ​យើង។ គាត់​ជា​អ្នក​បំរើ​ដ៏​ស្មោះ​ត្រង់​របស់​ព្រះគ្រិស្ដ​សំរាប់​បង​ប្អូន។ ៨ គាត់​បាន​ប្រាប់​អោយ​យើង​ដឹង​ច្បាស់ អំពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដែល​ព្រះវិញ្ញាណ​ប្រទាន​មក​បង​ប្អូន។
៩ ហេតុ​នេះ ចំពោះ​យើង តាំង​ពី​យើង​ឮ​ដំណឹង​ពី​បង​ប្អូន យើង​ចេះ​តែ​អធិស្ឋាន និង​ទូលអង្វរ​ព្រះជាម្ចាស់​អោយ​បង​ប្អូន ឥត​ឈប់​ឈរ​ឡើយ ដើម្បី​អោយ​បង​ប្អូន​ស្គាល់​ព្រះហឫទ័យ​របស់​ព្រះអង្គ​យ៉ាង​ច្បាស់ ដោយ​មាន​គ្រប់​ប្រាជ្ញា និង​តម្រិះ​ដែល​មក​ពី​ព្រះវិញ្ញាណ។ ១០ សូម​អោយ​បង​ប្អូន​រស់​នៅ​បាន​សមរម្យ​នឹង​ព្រះអម្ចាស់ ដើម្បី​អោយ​បាន​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះអង្គ​ក្នុង​គ្រប់​វិស័យ​ទាំង​អស់។ ដូច្នេះ បង​ប្អូន​នឹង​បង្កើត​ផល​ផ្លែ​ក្នុង​គ្រប់​អំពើ​ល្អ​ដែល​បង​ប្អូន​ធ្វើ ហើយ​បង​ប្អូន​នឹង​ស្គាល់​ព្រះជាម្ចាស់​កាន់​តែ​ច្បាស់​ឡើងៗ។ ១១ សូម​អោយ​បង​ប្អូន​មាន​កម្លាំង​មាំមួន​គ្រប់​ចំពូក ដោយ​ព្រះចេស្ដា​ដ៏​រុងរឿង​របស់​ព្រះអង្គ ដើម្បី​អោយ​បង​ប្អូន​អាច​ស៊ូទ្រាំ​នឹង​អ្វីៗ​ទាំង​អស់ និង​ចេះ​អត់ធ្មត់​ទៀត​ផង។
១២ ចូរ​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះបិតា ដោយ​ចិត្ត​រីករាយ ព្រោះ​ព្រះអង្គ​បាន​ប្រោស​ប្រទាន​អោយ​បង​ប្អូន មាន​សមត្ថភាព​អាច​ទទួល​ចំណែក​មត៌ក រួម​ជា​មួយ​ប្រជាជន​ដ៏វិសុទ្ធ*​នៅ​ក្នុង​ពន្លឺ។ ១៣ ព្រះអង្គ​បាន​រំដោះ​យើង​អោយ​រួច​ផុត​ពី​អំណាច​នៃ​សេចក្ដី​ងងឹត ហើយ​ចម្លង​យើង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ព្រះរាជ្យ*​នៃ​ព្រះបុត្រា​ដ៏​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះអង្គ។ ១៤ ដោយ​យើង​រួម​ក្នុង​អង្គ​ព្រះបុត្រា ព្រះអង្គ​បាន​លោះ​យើង និង​លើកលែង​ទោស​យើង​អោយ​រួច​ពី​បាប។
១៥ ព្រះគ្រិស្ដ​ជា​តំណាង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
ដែល​យើង​មើល​ពុំ​ឃើញ
ព្រះអង្គ​ជា​រៀមច្បង​នៃ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់
ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត​មក
១៦ ដ្បិត​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត​អ្វីៗ​សព្វ​សារពើ​ក្នុង​អង្គ​ព្រះគ្រិស្ដ
ទាំង​នៅ​ស្ថាន​បរមសុខ*​ទាំង​នៅ​លើ​ផែនដី
ទាំង​អ្វីៗ​ដែល​មើល​ឃើញ
ទាំង​អ្វីៗ​ដែល​មើល​មិន​ឃើញ
ទាំង​ទេវរាជ
ទាំង​អ្វីៗ​ដែល​មាន​បារមី​គ្រប់គ្រង
ទាំង​វត្ថុ​ស័ក្ដិសិទ្ធិ និង​អំណាច​នានា
ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត​ទាំង​អស់​មក
ដោយសារ​ព្រះគ្រិស្ដ និង​សំរាប់​ព្រះគ្រិស្ដ។
១៧ ព្រះគ្រិស្ដ​មាន​ព្រះជន្ម​មុន​អ្វីៗ​ទាំង​អស់
ហើយ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ក៏​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ​រួម​គ្នា
ដោយសារ​ព្រះអង្គ​ដែរ។
១៨ ព្រះអង្គ​ជា​សិរសា​នៃ​ព្រះកាយ​របស់​ព្រះអង្គ
គឺ​ក្រុមជំនុំ*
ព្រះអង្គ​ជា​ដើម​កំណើត​នៃ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់។
ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​ស្លាប់​ទាំង​អស់
ព្រះអង្គ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​មុន​គេ
ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ប្រមុខ​ក្នុង​គ្រប់​វិស័យ​ទាំង​អស់
១៩ ដ្បិត​ព្រះជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​អោយ
គ្រប់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ព្រះអង្គ
ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ។
២០ ព្រះជាម្ចាស់​បាន​សំរុះសំរួល​អ្វីៗ​ទាំង​អស់
នៅ​លើ​ផែនដី និង​នៅ​ស្ថាន​បរមសុខ
អោយ​ជា​នា​នឹង​ព្រះអង្គ​វិញ
ដោយសារ​ព្រះគ្រិស្ដ និង​សំរាប់​ព្រះគ្រិស្ដ
គឺ​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ធ្វើ​អោយ​មាន​សន្តិភាព
ដោយ​ព្រះបុត្រា​បង្ហូរ​ព្រះលោហិត
នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង។
២១ ចំពោះ​បង​ប្អូន​វិញ ពី​ដើម បង​ប្អូន​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ប្រជារាស្ត្រ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ ហើយ​ជា​សត្រូវ​នឹង​ព្រះអង្គ ព្រោះ​តែ​គំនិត និង​អំពើ​អាក្រក់​របស់​បង​ប្អូន។ ២២ តែ​ឥឡូវ​នេះ ព្រះអង្គ​បាន​សំរុះសំរួល​បង​ប្អូន​អោយ​ជា​នា​នឹង​ព្រះអង្គ​វិញ ដោយ​ព្រះបុត្រា​ដែល​កើត​មក​ជា​មនុស្ស​បាន​សោយ​ទិវង្គត ដើម្បី​អោយ​បង​ប្អូន​បាន​វិសុទ្ធ*​ឥត​សៅហ្មង ឥត​កំហុស និង​អាច​ឈរ​នៅ​ចំពោះ​ព្រះភក្ត្រ​របស់​ព្រះអង្គ។ ២៣ ក៏​ប៉ុន្តែ បង​ប្អូន​ត្រូវ​តែ​កាន់​ជំនឿ​អោយ​បាន​រឹងប៉ឹង​ខ្ជាប់ខ្ជួន ដើម្បី​កុំ​អោយ​ឃ្លាត​ចាក​ពី​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ដែល​បង​ប្អូន​មាន តាំង​ពី​បាន​ឮ​ដំណឹងល្អ*​មក​នោះ គឺ​ជា​ដំណឹងល្អ​ដែល​គេ​បាន​ប្រកាស​ដល់​មនុស្ស​លោក​ទាំង​អស់​នៅ​ក្រោម​មេឃ ហើយ​ខ្ញុំ​ប៉ូល បាន​ទទួល​មុខងារ​បំរើ​ដំណឹងល្អ​នេះ​ដែរ។
កិច្ចការ​ដ៏​លំបាក​របស់​លោក​ប៉ូល
២៤ ឥឡូវ​នេះ ខ្ញុំ​មាន​អំណរ​ដោយ​រង​ទុក្ខ​លំបាក​សំរាប់​បង​ប្អូន ព្រោះ​ខ្ញុំ​រង​ទុក្ខ​លំបាក​ក្នុង​រូប​កាយ​ដូច្នេះ ដើម្បី​ជួយ​បំពេញ​ទុក្ខ​លំបាក​របស់​ព្រះគ្រិស្ដ សំរាប់​ព្រះកាយ​របស់​ព្រះអង្គ​ដែល​ជា​ក្រុមជំនុំ*។ ២៥ ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​មុខងារ​បំរើ​ក្រុមជំនុំ​នេះ តាម​ការ​ចាត់​ចែង​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ផ្ទុកផ្ដាក់​អោយ​ខ្ញុំ​ធ្វើ គឺ​ណែនាំ​បង​ប្អូន​អោយ​ស្គាល់​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះអង្គ​បាន​សព្វ​គ្រប់។ ២៦ នេះ​ហើយ​ជា​គំរោងការ​ដ៏​លាក់​កំបាំង​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​លាក់​ទុក តាំង​ពី​យូរ​អង្វែង​ត​រៀង​មក មិន​អោយ​មនុស្ស​ជំនាន់​មុនៗ​ស្គាល់​ឡើយ តែ​ឥឡូវ​នេះ ព្រះអង្គ​បាន​បង្ហាញ​អោយ​ប្រជាជន​ដ៏វិសុទ្ធ*​របស់​ព្រះអង្គ​ស្គាល់។ ២៧ ព្រះជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​អោយ​ប្រជាជន​ដ៏វិសុទ្ធ​នេះ ស្គាល់​សិរីរុងរឿង​ដ៏​ប្រសើរ​បំផុត​នៃ​គំរោងការ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​សាសន៍​ដទៃ ពោល​គឺ​ព្រះគ្រិស្ដ​គង់​នៅ​ក្នុង​បង​ប្អូន ព្រះអង្គ​ប្រទាន​អោយ​បង​ប្អូន​មាន​សង្ឃឹម​ថា នឹង​បាន​ទទួល​សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះអង្គ។ ២៨ ដូច្នេះ យើង​ផ្សព្វផ្សាយ​ដំណឹង​អំពី​ព្រះគ្រិស្ដ​នេះ​ហើយ យើង​ដាស់​តឿន និង​ប្រៀនប្រដៅ​មនុស្ស​គ្រប់ៗ​រូប ដោយ​ប្រើ​ប្រាជ្ញា​គ្រប់​យ៉ាង ធ្វើ​អោយ​គេ​ទាំង​អស់​គ្នា​បាន​គ្រប់​លក្ខណៈ​ក្នុង​អង្គ​ព្រះគ្រិស្ដ។ ២៩ ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​នឿយហត់​ដើម្បី​សំរេច​គោលដៅ​នេះ​ឯង គឺ​ខំ​ប្រឹង​តយុទ្ធ​ដោយ​ប្រើ​មហិទ្ធិឫទ្ធិ​របស់​ព្រះអង្គ ដែល​កំពុង​តែ​មាន​សកម្មភាព​ក្នុង​រូប​ខ្ញុំ​យ៉ាង​ខ្លាំង។