^
២ សាំយូអែល
រាជ្យ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
លោក​ដាវីឌ​ទទួល​ដំណឹង​អំពី​ការ​សោយ​ទិវង្គត​របស់​ព្រះបាទ​សូល
ទំនួញ​របស់​លោក​ដាវីឌ
ប្រជាជន​ស្រុក​យូដា​អភិសេក​លោក​ដាវីឌ ជា​ស្ដេច​នៅ​ក្រុង​ហេប្រូន
លោក​អប៊ីនើរ​តែងតាំង​សម្ដេច​អ៊ីសបូសែត ជា​ស្ដេច​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
សង្គ្រាម​រវាង​យូដា និង​អ៊ីស្រាអែល​នៅ​គីបៀន
បុត្រ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ប្រសូត​នៅ​ក្រុង​ហេប្រូន
លោក​អប៊ីនើរ​មាន​ទំនាស់​ជា​មួយ​ព្រះបាទ​អ៊ីសបូសែត
លោក​អប៊ីនើរ​ចុះ​ចូល​ជា​មួយ​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
លោក​យ៉ូអាប់​ធ្វើ​ឃាត​លោក​អប៊ីនើរ
ព្រះបាទ​អ៊ីសបូសែត​ត្រូវ​គេ​ធ្វើ​គុត
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​គ្រង​រាជ្យ​លើ​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើក​រាជ​ធានី​មក​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
បុត្រ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ ប្រសូត​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ជ័យជំនះ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើ​ជន​ជាតិ​ភីលីស្ទីន
ការ​ដង្ហែ​ហិប​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​ចូល​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ហិប​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​មាន​បំណង​សង់​ព្រះវិហារ
ការ​អធិស្ឋាន​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ជ័យជំនះ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើ​ស្រុក​ជិត​ខាង
បញ្ជី​រាយ​នាម​មន្ត្រី​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ទទួល​មេភីបូសែត​ចូល​វាំង
សង្គ្រាម​ជា​មួយ​ជន​ជាតិ​អាំម៉ូន និង​ជន​ជាតិ​ស៊ីរី
ព្រះបាទ​ដាវីឌ និង​នាង​បាតសេបា
មរណភាព​របស់​លោក​អ៊ូរី
ព្យាការី​ណាថាន​ទូល​ព្រះបាទ​ដាវីឌ​អោយ​ស្គាល់​កំហុស
កូន​របស់​នាង​បាត​សេបា​ស្លាប់
កំណើត​របស់​សម្ដេច​សាឡូម៉ូន
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​វាយ​យក​បាន​ក្រុង​រ៉ាបាត
សម្ដេច​អាំណូន និង​ព្រះនាង​តាម៉ារ
សម្ដេច​អាប់សាឡុម​ធ្វើ​គុត​សម្ដេច​អាំណូន
សម្ដេច​អាប់សាឡុម​ត្រឡប់​មក​ក្រុង​យេរូសាឡឹម​វិញ
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើកលែង​ទោស​សម្ដេច​អាប់សាឡុម
សម្ដេច​អាប់សាឡុម​ប៉ុនប៉ង​ដណ្ដើម​រាជ្យ
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ចាត់​លោក​ហ៊ូសាយ​ទៅ​ស៊ើបការណ៍​ពី​ស្ដេច​អាប់សាឡុម
ព្រះបាទ​ដាវីឌ និង​ស៊ីបា
លោក​ស៊ីម៉ាយ​ជេរ​ប្រទេចផ្ដាសា​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
លោក​ហ៊ូសាយ​ចូល​គាល់​ស្ដេច​អាប់សាឡុម
ស្ដេច​អាប់សាឡុម និង​ពួក​ស្រី​ស្នំ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
លោក​ហ៊ូសាយ​ជំទាស់​នឹង​យោបល់​របស់​លោក​អហ៊ីថូផែល
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ឆ្លង​ទន្លេ​យ័រដាន់
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​នៅ​ក្រុង​ម៉ាហាណែម
បរាជ័យ​របស់​កងទ័ព​ស្ដេច​អាប់សាឡុម
លោក​យ៉ូអាប់​ធ្វើ​គុត​ស្ដេច​អាប់សាឡុម
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ជ្រាប​ពី​ការ​សុគត​របស់​ស្ដេច​អាប់សាឡុម
ការ​ឈឺ​ចាប់​ខ្លោចផ្សា​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​យាង​ចូល​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើកលែង​ទោស​លោក​ស៊ីម៉ាយ
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើកលែង​ទោស​លោក​មេភីបូសែត
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​លោក​បាស៊ីឡៃ
ទំនាស់​រវាង​ជន​ជាតិ​យូដា​នឹង​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
លោក​សេបា​បះបោរ​ប្រឆាំង​នឹង​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
លោក​យ៉ូអាប់​ធ្វើ​ឃាត​លោក​អម៉ាសា
បញ្ជី​រាយ​នាម​មន្ត្រី​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
អ្នក​ស្រុក​គីបៀន និង​ពូជពង្ស​របស់​ស្ដេច​សូល
ចំបាំង​តទល់​នឹង​ជន​ជាតិ​ភីលីស្ទីន
ទំនុកតម្កើង​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ពាក្យ​បណ្ដាំ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ទាហាន​ដ៏​អង់អាច​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ស្ដេច​ដាវីឌ​ជំរឿន​ប្រជាជន​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះជាម្ចាស់​ដាក់​ទោស​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
ស្ដេច​ដាវីឌ​សង់​អាសនៈ​ថ្វាយ​ព្រះអម្ចាស់