^
២ ពង្សាវតារក្សត្រ
ព្រះជាម្ចាស់​ដាក់​ទោស​ព្រះបាទ​អហាស៊ីយ៉ា
ព្រះបាទ​អហាស៊ីយ៉ា​រក​ចាប់​ព្យាការី​អេលីយ៉ា
ព្រះអម្ចាស់​លើក​ព្យាការី​អេលីយ៉ា​ទៅ​ស្ថាន​បរមសុខ
ព្យាការី​អេលីសេ​ធ្វើ​អោយ​ប្រភព​ទឹក​នៅ​ក្រុង​យេរីខូ​ល្អ​ឡើង​វិញ
ព្រះបាទ​យ៉ូរ៉ាម​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល សង្គ្រាម​រវាង​អ៊ីស្រាអែល នឹង​ម៉ូអាប់
ព្យាការី​អេលីសេ​ជួយ​ស្ត្រី​មេម៉ាយ​ម្នាក់
ព្យាការី​អេលីសេ​នៅ​ភូមិ​ស៊ូណែម
បបរ​មាន​ជាតិ​ពុល
ព្យាការី​អេលីសេ​ចែក​អាហារ​ដល់​មនុស្ស​មួយ​រយ​នាក់
លោក​មេទ័ព​ណាម៉ាន់​បាន​ជា​ពី​រោគ​ឃ្លង់
កំហុស​របស់​កេហាស៊ី
ផ្លែ​ពូថៅ​អណ្ដែត
ព្យាការី​អេលីសេ​ចាប់​ទាហាន​ស៊ីរី​មក​ជា​ឈ្លើយ
ទុរ្ភិក្ស​នៅ​ក្រុង​សាម៉ារី
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ទុរ្ភិក្ស
ស្ដេច​អ៊ីស្រាអែល​រក​យុត្តិធម៌​ជូន​ស្ត្រី​អ្នក​ភូមិ​ស៊ូណែម
ព្យាការី​អេលីសេ និង​លោក​ហាសែល
ព្រះបាទ​យ៉ូរ៉ាម​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អហាស៊ីយ៉ា​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
លោក​យេហ៊ូវ​ទទួល​ពិធី​ចាក់​ប្រេង​អភិសេក​ជា​ស្ដេច
ព្រះបាទ​យេហ៊ូវ​ធ្វើ​គុត​ព្រះបាទ​យ៉ូរ៉ាម និង​ព្រះបាទ​អហាស៊ីយ៉ា
ព្រះបាទ​អហាស៊ីយ៉ា ស្ដេច​ស្រុក​យូដា សោយ​ទិវង្គត
ព្រះនាង​យេសិបិល​សោយ​ទិវង្គត
រាជវង្ស​របស់​ព្រះបាទ​អហាប់​ត្រូវ​រលត់
លោក​យេហ៊ូវ​ប្រហារ​ជីវិត​រាជវង្ស​របស់​ស្ដេច​យូដា
លោក​យេហ៊ូវ​ជួប​នឹង​លោក​យ៉ូណាដាប់
លោក​យេហ៊ូវ​លុប​បំបាត់​ការ​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​បាល
ព្រះបាទ​យេហ៊ូវ​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះនាង​អថាលា​ដណ្ដើម​អំណាច​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​យ៉ូអាស​ឡើង​គ្រង​រាជ្យ
ព្រះបាទ​យ៉ូអាស​សោយរាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​យ៉ូអាស​ជួសជុល​ព្រះវិហារ
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រជ្ជកាល​ព្រះបាទ​យ៉ូអាស
ព្រះបាទ​យ៉ូអាហាស​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​យ៉ូអាស​សោយរាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្យាការី​អេលីសេ​ទទួល​មរណភាព
ព្រះបាទ​អម៉ាស៊ីយ៉ា​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​យេរ៉ូបោម​ទី​២​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​អសារា​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​សាការី​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​សាលូម​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​មណាហិម​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​ពេកាហ៊ា​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​ពេកា​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​យ៉ូថាម​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អហាស​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​ហូស៊ា​ជា​ស្ដេច​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​នៅ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
មូល​ហេតុ​នៃ​ការ​វិនាស​របស់​អាណាចក្រ​អ៊ីស្រាអែល
ដើម​កំណើត​របស់​ជន​ជាតិ​សាម៉ារី
ស្ដេច​ជំនាន់​ចុង​ក្រោយ​នៃ​រាជា​ណាចក្រ​យូដា ចាប់​ពី​ព្រះបាទ​ហេសេគា រហូត​ដល់​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រាជា​ណាចក្រ​យូដា
ព្រះបាទ​ហេសេគា​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ការ​វាយ​ដណ្ដើម​យក​ក្រុង​សាម៉ារី
ព្រះចៅ​សានហេរីប​ឈ្លានពាន​អាណាចក្រ​យូដា
ការ​គំរាម​កំហែង​របស់​ស្ដេច​ស្រុក​អាស្ស៊ីរី​មក​លើ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​ហេសេគា​សួរ​យោបល់​លោក​អេសាយ
ការ​គំរាម​កំហែង​សា​ជា​ថ្មី​ពី​សំណាក់​ស្ដេច​សានហេរីប
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​របស់​ព្រះបាទ​ហេសេគា
លោក​អេសាយ​នាំ​ព្រះបន្ទូល​មក​ថ្លែង​ប្រាប់​ព្រះរាជា
ជន​ជាតិ​អាស្ស៊ីរី​ដក​ទ័ព​ថយ​ស្ដេច​សានហេរីប​សោយ​ទិវង្គត
ព្រះបាទ​ហេសេគា​ប្រឈួន ហើយ​ព្រះជាម្ចាស់​ប្រោស​ស្ដេច​អោយ​ជា
ព្រះបាទ​ហេសេគា​ទទួល​ទូត​របស់​ស្រុក​បាប៊ីឡូន
ព្រះបាទ​ម៉ាណាសេ​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អាំម៉ូន​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
លោក​មហា​បូជាចារ្យ​រក​ឃើញ​គម្ពីរ​វិន័យ
ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស​សុំ​អោយ​ព្យាការិនី​ហ៊ូលដា​ទូល​សួរ
ការ​កែ​ទំរង់​នៅ​រជ្ជកាល​ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស
ជន​ជាតិ​យូដា​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្លង*
ដំណាក់​ចុង​ក្រោយ​នៃ​រាជ្យ​ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស
ព្រះបាទ​យ៉ូអាហាស​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​យេហូយ៉ាគីម​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​យ៉ូយ៉ាគីន​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​សេដេគា​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះចៅ​នេប៊ូក្នេសា​ឡោមព័ទ្ធ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះចៅ​នេប៊ូក្នេសា​វាយ​យក​បាន​ក្រុង​យេរូសាឡឹម