^
២ កូរិនថូស
សេចក្ដី​ផ្ដើម
លោក​ប៉ូល និង​អ្នក​ជឿ​នៅ​ក្រុង​កូរិនថូស​រួម​សុខ​ទុក្ខ​ជា​មួយ​គ្នា
គំរោងការ​របស់​លោក​ប៉ូល
លោក​ប៉ូល​អត់ទោស​អោយ​អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ខុស
លោក​ប៉ូល​ខ្វល់​ខ្វាយ​ក្នុង​ចិត្ត
អ្នក​បំរើ​ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុង​សម្ពន្ធមេត្រី​ថ្មី
ព្រះគ្រិស្ដ​ជួយ​គាំពារ​អ្នក​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ
លំនៅ​ដែល​ស្ថិតស្ថេរ​អស់កល្ប​ជានិច្ច
ការ​សំរុះសំរួល​អោយ​មនុស្ស​លោក​បាន​ជា​នា​នឹង​ព្រះជាម្ចាស់​វិញ
ការ​ញែក​ខ្លួន​ចេញ​ពី​អំពើ​អាក្រក់
អំណរ​សប្បាយ​របស់​លោក​ប៉ូល
អំពី​ការ​រៃ​ប្រាក់
លោក​ទីតុស និង​សហការី​របស់​លោក
ជំនួយ​ផ្ញើ​ទៅ​ជូន​ពួក​បង​ប្អូន
លោក​ប៉ូល​ឆ្លើយ​ការពារ​ខ្លួន
លោក​ប៉ូល និង​សាវ័ក​ក្លែងក្លាយ
ទុក្ខ​លំបាក​របស់​លោក​ប៉ូល​ក្នុង​ការ​បំពេញ​មុខងារ​ជា​សាវ័ក
លោក​ប៉ូល​និមិត្ត​ឃើញ​ការ​អស្ចារ្យ
លោក​ប៉ូល​ខ្វល់​ខ្វាយ​អំពី​ក្រុម​គ្រិស្ដបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​កូរិនថូស
ការ​រំលឹក​ដាស់​តឿន និង​ការ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​របស់​លោក​ប៉ូល