^
២ របាក្សត្រ
រាជ្យ​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន
ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល ស្ដេច​ទូល​សូម​ប្រាជ្ញា​ពី​ព្រះជាម្ចាស់
អំណាច និង​រាជ្យ​ទ្រព្យ​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន
ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន​សង់​ព្រះវិហារ
ការ​សង់​ព្រះវិហារ
សសរ និង​អាសនៈ​លង្ហិន
អាង​ធំ​ពី​លង្ហិន
បញ្ជី​របស់​របរ​ដែល​លោក​ហ៊ីរ៉ាម​បាន​ធ្វើ
ហិប​សម្ពន្ធមេត្រី​តម្កល់​ក្នុង​ព្រះដំណាក់
សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន
យញ្ញបូជា​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន
ព្រះអម្ចាស់​សំដែង​អោយ​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន​ឃើញ​ជា​ថ្មី
ស្នាដៃ​ផ្សេងៗ​ទៀត​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន
ព្រះមហាក្សត្រិយានី​ស្រុក​សេបា​យាង​មក​គាល់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន
រាជ្យ​ទ្រព្យ​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន
ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន​សោយ​ទិវង្គត
ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​នៃ​រាជាណាចក្រ​យូដា ចាប់​ពី​គ្រា​បែង​ចែក​ស្រុក រហូត​ដល់​គ្រា​ស្ដេច​ស្រុក​បាប៊ីឡូន​កៀរ​ប្រជាជន​ទៅ​ជា​ឈ្លើយ
ប្រជាជន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ស៊ីគែម
អាណាចក្រ​អ៊ីស្រាអែល​បែក​ជា​ពីរ ព្រះបាទ​រេហូបោម​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​រេហូបោម​សង់​ក្រុង​នានា
ពួក​បូជាចារ្យ និង​ពួក​លេវី រួបរួម​ជា​មួយ​ព្រះបាទ​រេហូបោម
រាជវង្ស​របស់​ព្រះបាទ​រេហូបោម
ព្រះចៅ​ស៊ីសាក់ ស្ដេច​ស្រុក​អេស៊ីប​វាយ​លុក​ស្រុក​យូដា
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រជ្ជកាល​ព្រះបាទ​រេហូបោម
ព្រះបាទ​អប៊ីយ៉ា​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អេសា​គ្រង​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អេសា​កែ​ទំរង់​សាសនា
សង្គ្រាម​រវាង​ព្រះបាទ​អេសា និង​ព្រះបាទ​បាសា ស្ដេច​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​អេសា​ឃុំឃាំង​ព្យាការី​ហាណានី
ព្រះបាទ​អេសា​សោយ​ទិវង្គត
ព្រះបាទ​យ៉ូសាផាត​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
អំណាច​របស់​ព្រះបាទ​យ៉ូសាផាត
ព្រះបាទ​យ៉ូសាផាត​ចង​ស្ពានមេត្រី​នឹង​ព្រះបាទ​អហាប់
ពួក​អ្នក​ប្រកប​របរ​ជា​ព្យាការី​ប្រកាស​អំពី​ជ័យជំនះ
ព្យាការី​មីកាយ៉ា​ប្រកាស​ប្រាប់​ពី​បរាជ័យ
ព្រះបាទ​អហាប់​សោយ​ទិវង្គត​ក្នុង​សមរភូមិ
ព្រះបាទ​យ៉ូសាផាត​តែងតាំង​ចៅក្រម​នៅ​ស្រុក​យូដា
កងទ័ព​ម៉ូអាប់ និង​កងទ័ព​អាំម៉ូន​វាយ​លុក​ស្រុក​យូដា ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ព្រះបាទ​យ៉ូសាផាត
ព្រះអម្ចាស់​ប្រទាន​ជ័យជំនះ​ដល់​ជន​ជាតិ​យូដា
ចុង​រជ្ជកាល​របស់​ព្រះបាទ​យ៉ូសាផាត
ព្រះបាទ​យ៉ូរ៉ាម​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អហាស៊ីយ៉ា​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះនាង​អថាលា​ដណ្ដើម​អំណាច​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​យ៉ូអាស​ឡើង​គ្រង​រាជ្យ
ព្រះបាទ​យ៉ូអាស​ជួសជុល​ព្រះវិហារ
ព្រះបាទ​យ៉ូអាស​បោះ​បង់​ចោល​ព្រះអម្ចាស់
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រជ្ជកាល​ព្រះបាទ​យ៉ូអាស
ព្រះបាទ​អម៉ាស៊ីយ៉ា​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អម៉ាស៊ីយ៉ា​ច្បាំង​ចាញ់​ស្ដេច​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រជ្ជកាល​ព្រះបាទ​អម៉ាស៊ីយ៉ា
ព្រះបាទ​អូសៀស​ឡើង​គ្រង​រាជ្យ​ជា​ស្ដេច​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អូសៀស​បែក​ចិត្ត​ចេញ​ពី​ព្រះអម្ចាស់
ព្រះបាទ​អូសៀស​កើត​រោគ​ឃ្លង់
ព្រះបាទ​យ៉ូថាម​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អហាស​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អហាស​សុំ​ជំនួយ​ពី​ស្ដេច​ស្រុក​អាស្ស៊ីរី
ព្រះបាទ​ហេសេគា​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​ហេសេគា​រៀបចំ​អោយ​មាន​ពិធី​គោរព​បំរើ​ព្រះអម្ចាស់ និង​ការ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​ឡើង​វិញ
ព្រះបាទ​ហេសេគា​កោះ​ហៅ​ប្រជាជន​មក​ធ្វើ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្លង​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​ហេសេគា​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្លង​ជា​មួយ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល
ព្រះបាទ​ហេសេគា​រៀបចំ​មុខងារ​បូជាចារ្យ​ឡើង​វិញ
ព្រះចៅ​សានហេរីប​ឈ្លានពាន​អាណាចក្រ​យូដា
ការ​គំរាម​កំហែង​របស់​ស្ដេច​ស្រុក​អាស្ស៊ីរី​មក​លើ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះចៅ​សានហេរីប​ប្រមាថ​ព្រះអម្ចាស់
ជន​ជាតិ​អាស្ស៊ីរី​បាក់​ទ័ព ព្រះចៅ​សានហេរីប​សោយ​ទិវង្គត
ចុង​រជ្ជកាល​ព្រះបាទ​ហេសេគា
ព្រះបាទ​ម៉ាណាសេ​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​អាំម៉ូន​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
លោក​មហា​បូជាចារ្យ​រក​ឃើញ​គម្ពីរ​វិន័យ
ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស​សុំ​អោយ​ព្យាការិនី​ហ៊ូលដា​ទូល​សួរ​ព្រះអម្ចាស់
ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស​ចង​សម្ពន្ធមេត្រី​ជា​មួយ​ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស​រៀបចំ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្លង*
ដំណាក់​ចុង​ក្រោយ​នៃ​រាជ្យ​ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស
ព្រះបាទ​យ៉ូអាហាស់​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​យេហូយ៉ាគីម​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​យ៉ូយ៉ាគីន​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា
ព្រះបាទ​សេដេគា​សោយ​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​យូដា ចុង​បញ្ចប់​នៃ​អាណាចក្រ​យូដា
ព្រះចៅ​ស៊ីរូស​អនុញ្ញាត​អោយ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ