^
១ របាក្សត្រ
បញ្ជី​រាយ​នាម​បុព្វបុរស
បញ្ជី​រាយ​នាម​បុព្វបុរស​ចាប់​ពី​លោក​អដាំ រហូត​ដល់​លោក​អប្រាហាំ
បញ្ជី​រាយ​នាម​ពូជពង្ស​របស់​លោក​អប្រាហាំ
បញ្ជី​រាយ​នាម​ពូជពង្ស​របស់​លោក​អេសាវ
ស្ដេច​នៅ​ស្រុក​អេដុម
បញ្ជី​រាយ​នាម​កូន​ចៅ​របស់​លោក​យ៉ាកុប និង​ពូជពង្ស​របស់​លោក​យូដា
ព្រះរាជវង្ស​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
កុលសម្ព័ន្ធ​យូដា
កុលសម្ព័ន្ធ​ស៊ីម្មាន
កុលសម្ព័ន្ធ​រូបេន
កុលសម្ព័ន្ធ​កាដ
កងទ័ព​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ខាង​កើត
កុលសម្ព័ន្ធ​ម៉ាណាសេ​ចំនួន​ពាក់​កណ្ដាល ដែល​នៅ​ត្រើយ​ខាង​កើត​ទន្លេ​យ័រដាន់
កុលសម្ព័ន្ធ​លេវី
ក្រុង​របស់​ពួក​លេវី
កុលសម្ព័ន្ធ​អ៊ីសាខារ
កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន
កុលសម្ព័ន្ធ​ណែបថាលី
កុលសម្ព័ន្ធ​ម៉ាណាសេ
កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអ៊ីម
កុលសម្ព័ន្ធ​អេស៊ើរ
កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន
ព្រះរាជវង្ស​ព្រះបាទ​សូល
ប្រជាជន​ដែល​ជាប់​ជា​ឈ្លើយ​សឹក ហើយ​វិល​មក​រស់​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម​វិញ
ព្រះរាជវង្ស​ព្រះបាទ​សូល
រាជ្យ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ស្ដេច​សូល​សោយ​ទិវង្គត
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​គ្រង​រាជ្យ​លើ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើក​រាជ​ធានី​មក​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ទាហាន​ដ៏​ខ្លាំង​ពូកែ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
នាយ​ទាហាន​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ​នៅ​ក្រុង​ស៊ីគឡាក់
នាយ​ទាហាន​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ មក​ពី​ក្រុង​ហេប្រូន
ការ​ដង្ហែ​ហិប​សម្ពន្ធមេត្រី​ចូល​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​គង់​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ទទួល​ជ័យជំនះ​លើ​ជន​ជាតិ​ភីលីស្ទីន
ហិប​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ទំនុកតម្កើង
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​មាន​បំណង​សង់​ព្រះវិហារ
ការ​អធិស្ឋាន​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ជ័យជំនះ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ​លើ​ស្រុក​ជិត​ខាង
បញ្ជី​រាយ​នាម​មន្ត្រី​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ពួក​មន្ត្រី​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ត្រូវ​អាម៉ាស់​មុខ
សង្គ្រាម​ជា​មួយ​ជន​ជាតិ​អាំម៉ូន និង​ជន​ជាតិ​ស៊ីរី
អ៊ីស្រាអែល​ដណ្ដើម​យក​ក្រុង​រ៉ាបាត
ជ័យជំនះ​លើ​ជន​ជាតិ​ភីលីស្ទីន
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ជំរឿន​ប្រជាជន​អ៊ីស្រាអែល
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​រៀបចំ​សង់​ព្រះវិហារ
មុខងារ​របស់​ក្រុម​លេវី
ក្រុម​បូជាចារ្យ
បញ្ជី​រាយ​នាម​ក្រុម​លេវី​មួយ​ចំនួន​ទៀត
ក្រុម​ចំរៀង
ក្រុម​ឆ្មាំ​ទ្វារ
មុខងារ​របស់​ពួក​លេវី​មួយ​ចំនួន​ទៀត
ការ​ចាត់​ចែង​អាជ្ញាធរ​ទាហាន
ការ​ចាត់​ចែង​អាជ្ញាធរ​ស៊ីវិល
អ្នក​គ្រប់គ្រង​រាជ្យ​ទ្រព្យ
អ្នក​ជំនិត​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ស្នើ​តែងតាំង​សម្ដេច​សាឡូម៉ូន​អោយ​ឡើង​ស្នង​រាជ្យ
តង្វាយ​សំរាប់​ការ​សាង​សង់​ព្រះវិហារ
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន​ឡើង​គ្រង​រាជ្យ
ព្រះបាទ​ដាវីឌ​សោយ​ទិវង្គត